ACADEMY

Home /Řešení /ACADEMY
Tisk

Novicom ACADEMY

ACADEMY

Komplexní vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost

Novicom ACADEMY vám zajistí rozvoj unikátních schopností, znalostí a dovedností v oblastech kybernetické bezpečnosti a projektového řízení specializovaného na bezpečné implementace IT a OT řešení.

Účastníci se vzdělávají formou přednášek a seminářů, a dále řešením reálných pracovních úkolů, sdílením trendů, případových studií a předáváním osobních zkušeností z praxe. Kurzy jsou koncipované tak, aby se absolventi seznámili s teorií, a poté byli schopni získané znalosti promítnout do reálné praxe. Látka je vždy dokumentována i na aplikaci v praktickém životě i na osobních zkušenostech lektorů. Všechny programy probíhají pod vedením zkušených odborníků a s možností získat certifikace různých úrovní.

Nabídka kurzů reaguje na aktuální legislativní, metodické a technické povinnosti, a na potřeby a trendy na trhu.

S námi postupně získáte všechny potřebné znalosti na různých úrovních odbornosti, které vám pomohou zlepšit vaše dovednosti, zvýšit odbornost v konkrétních profesích, případně najít nové uplatnění na trhu práce. Sledujeme vývoj národní i evropské legislativy, změny v mezinárodních standardech, spolupracujeme na tvorbě obecných metodik, udáváme trendy a přizpůsobujeme vám nabídku našich vzdělávacích programů a kurzů.

V rámci Novicom ACADEMY nabízíme
• Veřejné kurzy dle úrovně znalostí pro začátečníky i experty
• Kurzy vedené zkušenými odborníky a auditory
• Akreditované kurzy
• Kurzy zaměřené na úspěšné zvládnutí certifikací nebo kontrol, auditů atp.
• Vlastní akademii pod střechou Novicom ACADEMY
• Interní školení ve vaší firmě přizpůsobená na míru požadavkům a konkrétním účastníkům

Nejžádanější kurzy Novicom ACADEMY
• Úvod do kybernetické bezpečnosti
• Kybernetická bezpečnost pro zaměstnance
• Manažer kybernetické bezpečnosti
• Architekt kybernetické bezpečnosti
• Auditor kybernetické bezpečnosti
• ISVS a cloudové vyhlášky

Proč si vybrat Novicom ACADEMY pro svůj rozvoj a kontinuální vzdělávání?
• Garantujeme vysokou kvalitu kurzů.
• Kurzy vedou zkušení certifikovaní odborníci a auditoři.
• Nabízíme vzdělávání v rámci několika tematických okruhů.
• Nabídka a obsah kurzů reaguje na aktuální legislativu, metodické standardy, technické trendy a na potřeby trhu.
• Po absolvování některých kurzů získáte certifikaci Novicom.
• Podporujeme kontinuální profesní vzdělávání.

Certifikace Novicom ACADEMY
• Kurzy jsou zakončené testy a v případě úspěšného absolvování certifikáty Novicom ACADEMY.
• Certifikáty dokládají garanci kvality od zavedeného specialisty na IT a kybernetickou bezpečnost.
• U akreditovaných kurzů certifikace garantuje kvalitu splnění podmínek podle příslušného akreditačního orgánu.
• Každý účastník školení si může vybrat úvodní úroveň, na které chce začít.
• Rádi s nastavením vzdělávacího programu pomůžeme a doporučíme, jaká školení absolvovat, a jak postupně dosáhnout na svou cílovou kvalifikaci.

Novicom ACADEMY – komplexní vzdělávání pro bezpečný IT/OT svět

Komplexní informace o službě Novicom ACADEMY (pdf) »

Novicom ACADEMY

Pokud Vás zajímají bližší informace o Novicom ACADEMY, neváhejte a kontaktujte nás na academy@novicom.cz.