Novicom vystoupí na konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“ v Ostravě

Home/ Novinky / Novicom vystoupí na konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“ v Ostravě
Tisk
Novicom vystoupí na konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“ v Ostravě
27. 8. 2019

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve spolupráci s Národní klastrovou asociací, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZABEZPEČIT?“.

Novicom do programu konference přispěje s odbornou přednáškou na téma "Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – nezbytná součást strategie budování kybernetické ochrany". S tímto tématem seznámí posluchače obchodní ředitel Novicomu, pan Jindřich Šavel.

Konference se uskuteční v úterý 17. září 2019 v Moravskoslezském inovačním centru (budova VIVA) v Ostravě. Program bude zahájen registrací v 9 hodin a ukončen losováním věcných cen přibližně v 15.30.

Konference je určena zejména pro šéfy bezpečnosti a IT oddělení, manažery firmy, bezpečnostní manažery, představitele obce, organizační složky obce, státu či výzkumné organizace nebo školy.

Konference se bude věnovat informační a technologické bezpečnosti – zabezpečení firemních či úředních dat proti zcizení či kyberútokům, a nastíní možnosti využití sofistikovaného software a dalších souvisejících bezpečnostních technologií proti těmto hrozbám.

Program konference »

Bezplatné přihlášení na konferenci »

Partneři akce:
Národní klastrová asociace
Moravskoslezský kraj
Bezpečnostně technologický klastr, z. s
Network Security Monitoring Cluster
Czech Invest

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Přijďte načerpat informace týkající se ochrany dat od špičkových odborníků v této oblasti.