Seminář 27.3.2014

Home/ Novinky / Seminář 27.3.2014
Tisk
Seminář 27.3.2014
17. 3. 2014

 Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás jménem společností NOVICOM a INVEA-TECH a FerretApps, pozvali na seminář věnovaný konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, připravený společně s dalšími členy sdružení Network Security Monitoring Clusteru.

V rámci informací věnovaných unikátnímu konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, se dozvíte o možnosti zajištění Kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci v souladu s posledními trendy a přicházejícími legislativními požadavky (zákon o kybernetické bezpečnosti – ZOKB). Dozvíte se, v čem je námi prosazovaný koncept unikátní a co přináší navíc od běžných postupů, řešících oblast IT bezpečnosti většinou pouze partikulárně, v rámci funkčních vlastností jednotlivých bezpečnostních produktů.

Zvláštní pozornost bude věnována klíčovým prvkům tohoto konceptu, tedy nástrojům pro zajištění komplexní IP adresní správy s integrovaným řízením přístupu do sítě (AddNet) a behaviorální analýzy sítě (FlowMon ADS) a rovněž výkonnému nástroji pro aplikační monitoring (BlueFerret)

Systém AddNet společnosti NOVICOM je určen pro správu rozsáhlých sítí, kde je vyžadována vysoká míra provozní spolehlivosti. Integruje v sobě nástroje pro IP správu (Adresní plánování, DHCP, DNS a Radius servery), L2 monitoringu a bezpečnosti – (řízení přístupu do sítí - 802.1x – MAC Autentizace a Autorizace). Rozšiřující modul AddNet BYOD (Bring Your Own Device) přináší pokročilý nástroj pro řízení přístupu BYOD a mobilních zařízení do sítě a jejich jednoznačnou identifikaci v síti.

Systém MoNet společnosti NOVICOM  je nástroj určený pro centrální monitoring IT a non IT technologií a aplikací v rozsáhlých organizacích. Managementu organizací přináší centralizovaný, ucelený a měřitelný pohled včetně věrného SLA reportingu dostupnosti sledovaných technologií a služeb.

Řešení FlowMon ADS společnosti INVEA-TECH  slouží k měření a analýze provozu datové sítě, odhalování provozních a bezpečnostních problémů a anomálií, zvýšení bezpečnosti, eliminaci nežádoucí aplikací, zjednodušení identifikace příčin problémů a celkovému zjednodušení správy datové sítě.

Řešení BlueFerret společnosti FerretApps  je neintrusivní, bezagentní technologie, která umožňuje pohled na výkonnost aplikací z perspektivy koncových uživatelů. IT oddělením nabízí online informace o stavu aplikačních služeb z perspektivy koncového uživatele. Jasně ukazuje, jaký výkon podávají monitorované aplikace při zohlednění specifických obchodních a administrativních procesů.

Produkty společností NOVICOM, INVEA-TECH a FerretApps vám v rámci setkání budou představeny v živých ukázkách.

Setkání se uskuteční 27. března 2014 ve Vinném restaurantu a café baru Bresto, v Praze 1, Štěpánské 31 – nedaleko Václavského náměstí.

Na závěr prezentace se můžete se těšit na ochutnávku kvalitních francouzských vín a sýrů, která bude doprovázena odborným výkladem someliéra.

 Registrace posílejte do 25.03.2014 na email marketing@novicom.cz

 Program semináře:

§  13:00 – 13:30             Registrace + káva na přivítanou

§  13:30 – 14:00             Přivítání, Koncept Aktivní bezpečnosti sítě a novinky spojené s ZOKB

§  14:00 – 14:15             MoNet (NOVICOM)

§  14:15 – 14:45             AddNet a AddNet BYOD Modul (NOVICOM)

§  14:45 – 15:00             Přestávka na kávu

§  15:00 – 15:30             FlowMon ADS  (INVEA-TECH)

§  15:30 – 16:00             BlueFerret (FerretApps)

§  16:00 – 16:30             Praktické ukázky (AddNet, FlowMon ADS a BlueFerret) a diskuse

§  16:30 – ??                   Ochutnávka vín a tematické občerstvení, s možností volné diskuse se zástupci

                                          společností NOVICOM, INVEA-TECH a FerretApps