Novicom produkty na konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“ v Trenčíně

Home/ Novinky / Novicom produkty na konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“ v Trenčíně
Tisk
Novicom produkty na konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“ v Trenčíně
2. 12. 2019

Národní klastrová asociace, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčiansky samosprávny kraj, Enterprise Europe Network, Regionální hospodářská komora Brno a další partneři vás zvou k účasti na konferenci "KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZAJISTIT?"

Novicom do programu konference přispěje s odbornou přednáškou na téma "Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – nezbytná součást strategie budování kybernetické ochrany". S tímto tématem seznámí posluchače Jakub Šujanský, Partner Sales Representative.

Datum: 3. 12. 2019, 9 – 15 hodin

Místo: Hotel Elizabeth Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovensko

Konference je určena zejména pro bezpečnostní a IT manažery, manažery firem, představitele obcí, organizační složky obcí, státu, pro zástupce výzkumných organizací a škol.

Informační a technologická bezpečnost je vzhledem ke stále dynamičtější digitalizaci a automatizaci procesů v řízení a chodu veřejných organizací a obcí, stejně jako ve výrobě a chodu firem a z hlediska hrozeb pro jejich zajištění, stále důležitějším tématem. V rámci konference v Trenčíně bude navázáno na úspěšnou konferenci v Ostravě s cílem přinést uvedené téma do regionů a prezentovat nová technická řešení domácích i zahraničních výrobců, která mohou firmám, výzkumným subjektům, obcím a dalším organizacím minimalizovat rizika vnějšího útoku a krádeže textových i audiodat.

V rámci akce budou vedle konferenčního programu organizované bilaterální rozhovory a odborné konzultace.

Program a bezplatné přihlášení na konferenci »

Přijďte načerpat informace týkající se ochrany dat od špičkových odborníků v této oblasti.