Seminář aktivní bezpečnosti sítě 19.6.2014

Home/ Novinky / Seminář aktivní bezpečnosti sítě 19.6.2014
Tisk
Seminář aktivní bezpečnosti sítě 19.6.2014
10. 6. 2014

Vážení obchodní přátelé,

Rádi bychom Vás jménem společností NOVICOM a INVEA-TECH a AXENTA, pozvali na seminář věnovaný konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, připravený společně s dalšími členy sdružení Network Security Monitoring Clusteru.

V rámci informací věnovaných unikátnímu konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, se dozvíte o možnosti zajištění Kybernetické bezpečnosti vaší organizace v souladu s posledními trendy a přicházejícími legislativními požadavky (zákon o kybernetické bezpečnosti – ZoKB). Dozvíte se, v čem je námi prosazovaný koncept unikátní a co přináší navíc od běžných postupů, řešících oblast IT bezpečnosti většinou pouze partikulárně, v rámci funkčních vlastností jednotlivých bezpečnostních produktů.

Zvláštní pozornost bude věnována klíčovým prvkům tohoto konceptu, tedy nástrojům pro zajištění komplexní IP adresní správy s integrovaným řízením přístupu do sítě – DDI/NAC (AddNet), behaviorální analýzy sítě – NBA (FlowMon ADS) a nadstavbovým řešením pro správu kybernetických incidentů (Log Management a SIEM). Zmíněny budou rovněž připravované novinky produktů AddNet a FlowMon ADS

DDI/NAC systém – AddNet společnosti NOVICOM je určen pro správu rozsáhlých sítí, kde je vyžadována vysoká míra provozní spolehlivosti. Integruje v sobě DDI nástroje pro IP správu (Adresní plánování, DHCP, DNS a Radius servery), L2 monitoringu a NAC (řízení přístupu do sítí - 802.1x – MAC Autentizace a Autorizace). Rozšiřující modul AddNet BYOD (Bring Your Own Device) přináší pokročilý nástroj pro automatizovanou IP správu BYOD a mobilních zařízení a řízení jejich přístupu do sítě.

Systém MoNet společnosti NOVICOM  je nástroj určený pro centrální monitoring IT a non IT technologií a aplikací v rozsáhlých organizacích. Managementu organizací přináší centralizovaný, ucelený a měřitelný pohled včetně věrného SLA reportingu dostupnosti sledovaných technologií a služeb.

Řešení FlowMon ADS společnosti INVEA-TECH  slouží k měření a analýze provozu datové sítě, odhalování provozních a bezpečnostních problémů a anomálií, zvýšení bezpečnosti, eliminaci nežádoucí aplikací, zjednodušení identifikace příčin problémů a celkovému zjednodušení správy datové sítě.

Řešení LogManagementu a SIEMu navrhuje společnost AXENTA na základě svých dlouhodobých zkušeností s realizací systémů kybernetické bezpečnosti pro ty největší organizace v ČR. Na základě těchto zkušeností představí optimální složení technologií pro zajištění Kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnostních incidentů.

Produkty společností NOVICOM, INVEA-TECH a AXENTA vám v rámci setkání budou představeny v živých ukázkách.

Setkání se uskuteční 19. června 2014 v Prostorech Autoklubu ČR, v Praze 1, Opletalově 29 – nedaleko Václavského náměstí.

Na závěr prezentace se můžete těšit na ochutnávku kvalitních moravských vín s tematickým občerstvením, která bude doprovázena odborným výkladem someliéra.

Registrace posílejte do 17.06.2014 na email marketing@novicom.cz


Program:

§  13:00 – 13:30             Registrace + káva na přivítanou

§  13:30 – 14:00             Přivítání, Koncept Aktivní bezpečnosti sítě a novinky spojené s ZoKB

§  14:00 – 14:15             MoNet (NOVICOM)

§  14:15 – 14:45             AddNet a AddNet BYOD Modul (NOVICOM)

§  14:45 – 15:00             Přestávka na kávu

§  15:00 – 15:30             FlowMon ADS  (INVEA-TECH)

§  15:30 – 16:00             LogManagement a SIEM (AXENTA)

§  16:00 – 16:30             Praktické ukázky (AddNet, FlowMon ADS a SIEM) a diskuse

§  16:30 – ??                   Ochutnávka vín a tematické občerstvení, s možností volné diskuse se zástupci

společností NOVICOM, INVEA-TECH a AXENTA