Seminář s ohlášením změn a nových produktů Novicom CCM a Novicom ACADEMY

Home/ Novinky / Seminář s ohlášením změn a nových produktů Novicom CCM a Novicom ACADEMY
Tisk
Seminář s ohlášením změn a nových produktů Novicom CCM a Novicom ACADEMY
31. 5. 2022

Ve středu 25. 5. 2022 oznámil Novicom během svého speciálního semináře v Praze dva nové produkty, které obohatily stávající portfolio Novicom řešení pro oblast cyber security, network managementu a síťové visibility.

Novicom seminář 25. 5. 2022, Praha

Nejprve promluvil Jindřich Šavel, ředitel Novicomu, o hlavních změnách v roce 2022, mezi které patří například vstup Novicomu do obchodně-investiční platformy SITCO, která sdružuje podnikatele v oblasti inovativních technologií, kteří chtějí dále expandovat a zvyšovat svoji výkonnost díky investicím, sdílenému know-how a společným obchodním příležitostem. Od tohoto kroku si Novicom slibuje především rychlejší růst svého podnikání.

Novicom seminář 25. 5. 2022, Praha

Další změnou je zásadní rozšíření konzultačního oddělení pro IT bezpečnost.

“Chceme zákazníkům nabídnout kvalitnější a rychlejší pomoc v oblasti počítačové bezpečnosti, nabízet aktuální praktická školení a vzdělávání nejen interních zaměstnanců, ale také svých zákazníků”, uvedl Jindřich Šavel.

Na tuto informaci navázalo ohlášení nových produktů. Jako první byl představen produkt Novicom CCM – Cybersecurity Compliance Management, což je cloud služba podpory činností manažera kybernetické bezpečnosti, která zvládne 90% práce se správou a aktualizací dokumentace systému řízení bezpečnosti informací za vás, a navíc za zlomek nákladů.

„Primárním cílem využití služby Novicom CCM je splnění legislativního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti", doplnil Ondřej Tichý, Security Consultant Novicomu.

Novicom CCM, Novicom ACADEMY

Druhou ohlášenou novinkou byl produkt Novicom ACADEMY – komplexní vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost, která vám zajistí rozvoj unikátních schopností, znalostí a dovedností v oblastech kybernetické bezpečnosti a projektového řízení specializovaného na bezpečné implementace IT a OT řešení.

Účastníci se vzdělávají formou přednášek a seminářů, a dále řešením reálných pracovních úkolů, sdílením trendů, případových studií a předáváním osobních zkušeností z praxe. Kurzy jsou koncipované tak, aby se absolventi seznámili s teorií, a poté byli schopni získané znalosti promítnout do reálné praxe.

“Nabídka kurzů reaguje na aktuální legislativní, metodické a technické povinnosti, a na potřeby a trendy na trhu”, uvedl Vladimír Karas, Security Consultant Novicomu.

Novicom seminář 25. 5. 2022, Praha

Na semináři se zákazníci a partneři Novicomu seznámili také s novinkami u produktu ADDNET, které představil Petr Linke, CTO Novicomu, a nechyběly ani případové studie pro Novicom ADDNET a Novicom BVS.

Během odpoledne se mohli zájemci podívat také na tzv. Novicom "kufr", tedy na ADDNET TEST LAB.

Novicom seminář 25. 5. 2022, Praha

Na závěr semináře čekala na účastníky grilovaná šunka a další pochoutky z grilu, na kterou navázala degustace několika druhů vín, pod vedením oblíbeného Karla Slavíka.

Novicom seminář 25. 5. 2022, Praha

Novicom seminář 25. 5. 2022, Praha - DEGUSTACE KAREL SLAVÍK

Seminář se uskutečnil ve středu 25. května v konferenčním centru GreenPoint v Praze.

Seminář pořádal Novicom, s.r.o. – výrobce řešení pro monitoring, správu a zabezpečení sítí.

Mediálním partnerem semináře byl Computerworld.cz – deník pro IT profesionály.

Více o Novicom CCM »
Více o Novicom ACADEMY »