Novicom řešení na AFCEA bezpečnostních seminářích BS70 a BS71 v Praze

Home/ Novinky / Novicom řešení na AFCEA bezpečnostních seminářích BS70 a BS71 v Praze
Tisk
Novicom řešení na AFCEA bezpečnostních seminářích BS70 a BS71 v Praze
11. 5. 2023

Novicom je partnerem a přednášejícím na AFCEA cyber security konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. 2023 na Policejní akademii ČR v Praze. V rámci konference proběhnou tentokráte dva bezpečnostní semináře BS70 (Kybernetická bezpečnost & umělá inteligence) a BS71 (NIS2 - Bezpečnostní seminář zaměřený na novou legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti), které organizuje ČP AFCEA ve spolupráci s Univerzitou obrany, Policejní akademií ČR v Praze a NÚKIB.

Seminář BS70 proběhne v čase od 9:00 do 13:30 a seminář BS71 v čase od 13:30 do 16:30.

Novicom bude v rámci semináře BS70 prezentovat téma "Kybernetická kriminalita jako významná bezpečnostní hrozba a možná řešení". V této přednášce se zaměříme na témata jako kybernetický zločin v kyberprostoru, státní aktéři a kybernetické zločinecké skupiny, trendy kybernetických útoků a význam zvyšování odolnosti v oblasti technických a organizačních opatření. Představíme nástroje a služby Novicomu k zajištění reálně dostupné kybernetické ochrany (Novicom ADDNET, BVS, ACADEMY, CCM a CONSULTING).
 
Do programu semináře BS71 přispěje Novicom přednáškou na téma NIS2 (Směrnice NIS2 a její transpozice do právního řádu České republiky). Během této přednášky představíme novou službu pro subjekty v ČR, kterou je zpracování studie zajištění kybernetické bezpečnosti organizace. Studie stanoví dopady nové národní legislativy na organizaci.

KDY: 1. 6. 2023, 9:00 – 16:30
KDE: Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká ul., Praha 4

Registrace na spojenou konferenci (oba bezpečnostní semináře) »