CCM

Home /Řešení /CCM
Tisk

Novicom CCM

CCM – Cybersecurity Compliance Management

Cloud služba podpory činností manažera kybernetické bezpečnosti

Seznamte se s Novicom CCM – softwarem, který se stane vaším chytrým asistentem při dodržování zákonných požadavků, který zvládne 90% práce se správou a aktualizací dokumentace systému řízení bezpečnosti informací za vás, a navíc za zlomek nákladů.

Primárním cílem využití služby Novicom CCM je splnění legislativního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Služba spočívá v zajištění cloud prostředí, ve kterém je provozováno předpřipravené aplikační prostředí pro podporu činností manažera kybernetické bezpečnosti a týmu, který se podílí na zajištění dokumentace SŘBI správců a provozovatelů VIS a KII, a to v souladu s platnou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Novicom CCM je procesně-integrační platforma, která je pevně postavena na třech pilířích:
• Vyspělá správa obsahu v souladu s EU a CZ legislativou
• Automatizace a řízení procesů prostřednictvím nástrojů workflow
• Otevřenost a snadná integrace

Služba Novicom CCM přináší následující podporu činnosti manažera kybernetické bezpečnosti:
• informační podporu – shromažďuje na jednom místě všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály NÚKIB
• podpora legislativou vyžadovaných činností – hlášení a komunikace s NÚKIB, tvorba zpráv a záznamů, podpora auditních činností, nápravná opatření, zlepšování SŘBI apod.

Klíčové přínosy CCM
• Jednoduchost webové aplikace
• Flexibilita cloud platformy
• Spolehlivost a bezpečnost uložených dokumentů díky využití robustní platformy Oracle
• Předpřipravované know-how (dokumenty a procesy) pro MKB
• Transparentnost a plný audit činnosti v systému
• Podpora organizace v případě krizových situací, díky předpřipraveným procesům (včetně eskalačních a komunikace s externími subjekty)
• Podpora týmové práce pracovníků, kterých se týká kybernetická bezpečnost
• Flexibilita při realizaci legislativních změn v oblasti kybernetické bezpečnosti

Služba aplikačního prostředí Novicom CCM
• umožňuje zajistit kompletní životní cyklus dokumentů (vznik/verzování, schválení, distribuci a archivaci) potřebný pro řízení kybernetické bezpečnosti
• promítá do praxe procesy definované a popsané v legislativě a vnitřních předpisech (směrnicích) organizace – realizuje předem definované workflow, přičemž se plně přizpůsobuje struktuře a potřebám organizace
• zajišťuje veškeré standardní procesy v návaznosti na platnou legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti
• provádí upgrade v závislosti na měnící se legislativě
• zajišťuje uživatelskou podporu pro uživatele služby Novicom CCM

Rozsah služby Novicom CCM
• roční přístup pro potřebný počet uživatelů - typicky 5 až 50 uživatelů
• aplikační datový prostor (pro uložené dokumenty) - typicky v rozsahu 10 až 100 GB dat
• průběžné uvolňování nových funkcionalit (aplikační update služby)
• uživatelská podpora pro uživatele služby Novicom v pracovní době (Po-Pá 8 až 17 hod.)

Varianty služeb CCM
Zákon o kybernetické bezpečnosti ukládá povinným osobám ustanovit manažera kybernetické bezpečnosti, jehož povinnosti blíže specifikuje vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Zákon ani vyhláška však blíže neupravují formu pracovněprávního vztahu mezi povinnou osobou a manažerem kybernetické bezpečnosti. Jestliže nemáte zaměstnance, který by byl schopen zastávat roli manažera kybernetické bezpečnosti, máme pro vás řešení – outsourcing manažera nebo týmu kybernetické bezpečnosti.

Novicom CCM = automatizace + dodržování zákonů + organizační bezpečnost

Komplexní informace o službě Novicom CCM (pdf) »

Novicom CCM

Pokud Vás zajímají bližší informace o tomto nebo dalších našich produktech, neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení na sales@novicom.cz.