BVS Business Edition

Home /Rozwiązania /BVS /BVS Business Edition
Tisk

Novicom - BVS Business Edition

Moduł Business Edition swoją funkcjonalnością ukierunkowany jest na zespoły operacyjne SOC, managerów IT i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo cyfrowe organizacji, który nadzoruje proces dostarczania usług, ich dostępność, w tym połączenie ich z odpowiednimi zasobami IT i okreslenie możliwych wskaźników ryzyka.

BVS Business Edition oferuje następujące możliwości:

• Stworzenie logicznej mapy zasobów, odzwierciedlającej usługi organizacji z poziomu technicznego, aplikacji i znaczenia biznesowego.
• Powiadomienia zmian w zasobach IT i ich wpływie na zdefiniowane usługi
• Wizualne modelowanie zależności miedzy usługami biznesowymi, aplikacjami, usługami IT oraz zasobami (Business Impact Analysis - BIA) połączone z automatyzacją identyfikacji zasobu i jego zachowania.
• Identyfikacja wpływu zdarzeń operacyjnych na usługi biznesowe organizacji (scenariusze typu: what if?)
• Wgląd w wykryte w systemach IT podatności i ich znaczenia dla usług na nich opartych (piorytetyzacja procesu eliminacji ryzyk z najwyższym wskaźnikiem wpływu na krytyczne usługi organizacji)  
• Zapewnienie ciągłości usług poprzez lepszy wgląd we wspierającą ją infrastrukturę IT.

BVS Business Edition - przypadki zastosowania:

1. Wsparcie działań zespołów SOC
• Priorytetyzacja incdydentów i prowadzonego śledztwa pod kątem krytyczności zasobu dla organizacji
• Błyskawiczna identyfikacja skali cyber-incydentu
• Raportowanie z poziomu usług biznesowych

2. Planowanie zmian infrastruktury z uwzględnieniem wpływu na utrzymanie ciągłości usług
• Szybkie przygotowanie Business Impact Analysis (BIA)
• Identyfikacja i zarządzanie informacjami dotyczącymi aktualnych zasobów wraz określeniem usług, z którymi są związane

3. Podstawy do optymalizacji infrastruktury IT
• Dane umozliwiajce rozróżnienie zasobów ktytycznych od tych pozbawionych tego znaczenia
• Identyfikacja "Single Point of Failure