O rozwiązaniu BVS

Home /Rozwiązania /BVS /O rozwiązaniu BVS
Tisk

Novicom BVS

BVS – Business Visibility Suite
Network & Business Edition

Precyzyjne narzędzie do wizualizacji procesów komunikacji sieciowej, modelowania usług biznesowych oraz infrastruktury teleinformatycznej.

Zarządzanie zasobami IT jest podstawowym warunkiem skutecznych reakcji na incydenty w dynamicznie zmieniającym się cyber-środowisku. Przegląd zależności między adresacjami IP, dokonywany w określonym przedziale czasu pozwala - zarówno analitykom bezpieczeństwa, jak i operatorom SOC - zdobywać informacje w trakcie zabiegów serwisowych, a tym samym umożliwia dokonanie szybkiej identyfikacji oraz analizy, wykrytych w infrastrukturze sieciowej incydentów.

Business Visibility Suite (BVS) autorstwa firmy Novicom w wyjątkowy sposób łączy świat technologii IT oraz usług biznesowych organizacji, wykorzystując intuicyjne modelowanie zależności między obiema płaszczyznami. Kluczową wartością systemu jest w pełni zautomatyzowany process gromadzenia metadanych komunikacji sieciowej z uwzględnieniem zależności między urządzeniami IT oraz możliwość modelowania wskazanych usług biznesowych organizacji.

BVS pozwala na zabezpieczenie zależności wystepujących pomiędzy:

Novicom BVS

Business Visibility Suite to narzędzie umożliwiające natychmiastową weryfikację i wizualizację komunikacji sieciowej adresu IP, celem przeprowadzenia błyskawicznej reakcji względem incdentu oraz identyfikacji takowych incydentów. Narzędzie pozwala również zrozumieć wpływ incydentu na procesy biznesowe organizacji, zapewniając szerszy kontekst w procesie ochrony przed cyber-zagrożeniami.

Za sprawą zautomatyzowanego procesu komunikacji sieciowej, będącego częścią BVS, można w prosty sposób dokonać rozpoznania w rzeczywistym stanie infrastruktury teleinformatycznej oraz zależnościach między zasobami IT organizacji (widoczność zasobów IT pośród urządzeń sieciowych). Narzędzie umożliwia wyszukanie danych wejsciowych, co pozwala dokonać błyskawicznej reakcji wobec wykrytego incydentu, biorąc pod uwagę jego wpływ na oferowane przez organizację usługi.

BVS firmy Novicom oferuje 2 moduły:

1. BVS Network Edition (moduł sieciowy): wizualizacja obecnego stanu infrastruktury IT oraz rejestrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniami IT, które skłądają się na obraz zachowania sieci. Innymi słowy jest to wgląd w rodzaj ruchu w określonej lokalizacji sieciowej.

2. BVS Business Edition (moduł biznesowy) - przedłużenie możliwości modułu BVS Network Edition. Pozwala na modelowanie usług biznesowych i ich zależności w ramach infrastruktury IT, zapewniając dodatkowy i tym samym pełny kontekst sytuacji, w tym aktualną analizę krytycznych systemów i urządzeń IT oraz ich ważności w procesie zapewnienia kluczowych usług dla klientów końcowych.

Novicom BVS

Novicom BVS

BVS download (pdf) »