Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Home /Usługi /Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Tisk

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Możliwe jest korzystanie z naszych rozwiązań poprzez usługę SaaS. Dzieki temu rozwiązaniu Wasza organizacja nie musi zajmować się tworzeniem i zarządzaniem niezbędną infrastrukturą techniczną i aplikacyjną, jak równiez nie musi posiadać wykwalifikowanych administratorów.

Ze względu na specyfikę użytkowania aplikacji Novicom zaleca się, aby korzystać z SaaS głównie w centralnej części aplikacji (MoNet server lub AddNet control server). Aplikacje klienckie (MoNet klient lub AddNet workserver) zostaną zainstalowane w sieci klienta. Warunkiem tej usługi jest zatem ustanowienie połączenia sieciowego pomiędzy centrum danych Novicom i lokalizacjami klienta.

Usługa Novicom SaaS jest dostarczana przy użyciu nowoczesnej infrastruktury technologicznej i technologii VMware.