Wartość dodana

Home /Rozwiązania /BVS /Wartość dodana
Tisk

BVS Added Value

Wartość dodana Novicom Business Visibility Suite (BVS)

• Proste i intuicyjne narzędzie, znacząco wspierające proces szybkiego wykrywania cyber-incydentów
• Szybka orientacja w złożonym środowisku komunikacji sieciowej
• Mapowanie zachowań infrastruktury i komunikacji sieciowej klienta celem byskawicznego aktywowania usług SOC.
• Identyfikacja infrastruktury sieciowej i urządzeń podłączonych do sieci (np. wykluczenie tzw. "shadow IT")
• Monitoring komunikacji sieciowej i Wi-Fi
• Szybka identyfikacja relacji i zależności komunikacji sieciowej między urządzeniami IT w celu obniżenia czasu implementacji i konfiguracji narzędzi NAC (Network Access Control)
• Integracja z NAC umożliwia uzyskanie kompleksowej perspektywy, począwszy od poziomu usług biznesowych, skończywszy na obszarze zdefiniowanych urządzeń fizycznych.
• Wymaga minimalnej interakcji ze strony klienta, będąc wydajnym narzędziem w dostarczaniu podstawowych informacji, które dotyczą zakresu adresacji uwzględniającego komunikujące się ze sobą elementy.
• Identyfikuje i w prosty sposób utrzymuje informacje o związkach i zależnościach pomiędzy usłuami biznesowymi / aplikacjami oraz infrastrukturą - byskawicznie definiując, które usługi są wystawione na ryzyko cyberzagrożeń.
• Przejrzysta i bezproblemowa migracja infrastruktury chmurowej dzięki podglądowi zależności między systemami, które mają podlegać migracji a główną infrastrukturą sieciową. Zapewnia to niezawodność migracji wszystkich potrzebnych systemów i zapobiega przestojom w procesie dostawy usług.
• Lepsze rozplanowanie kosztów obsługi urządzeń, z uwzględnieniem opartych na nich usług biznesowych i ryzyku na jakie są narażone.
• Oszczędność czasu jaka wiąże się z uzwględnieniem podstawowego kontekstu informacyjnego, przypisanego bezpośrednio do zasobu (nie trzeba za każdym razem przeszukiwać kilku narzędzi aby znaleźć konkretną informację).
• Błyskawiczne zdefiniowanie aktualnej "kondycji infrastruktury" oraz określenie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa (podjęcie działań prewencyjnych wobec niekontrolowanego uruchomienia nowych usług sieciowych, itp.)
• Wsparcie działań w obszarze BIA (Business Impact Analysis)

Zespoły IT i SOC zmagają się z problemem podjęcia szybkiej reakcji wobec incydentu bezpieczeństwa ze względu na brak znajomości środowiska IT, które mają chronić.