Proces wdrożenia

Home /Rozwiązania /BVS /Proces wdrożenia
Tisk

Wymagania techniczne dla systemu BVS firmy Novicom

Wymagania techniczne dla systemu BVS firmy Novicom

Poniższe urządzenia są instalowane w środowisku IT klienta:

• Fizyczna sonda do monitoringu połączeń sieciowych (standardowy stojak 1U, z dwoma interfejsami sieciowymi - dla danych SPAN / 10Gbit / interfejsy monitoringu przełączników sieciowych + 1Gbit / dla komunikacji serwera BVS)
• Opcjonalne fizyczne sondy Wi-Fi do monitoringu spektrum Wi-Fi (standardowe urządzenia Mini PC, kompatybilne z większością standardów Wi-Fi)
• Zarządzanie i kolektor na sprzęcie HW dostarczany razem z rozwiązaniem BVS lub w ramach własnych zasobów klienta
• Wsparcie urządzeń VMware i fizycznych
• Wykorzystanie sprawdzonego sprzętu Appliance Novicom

Wdrożenie Novicom BVS

• Proces wdrożenia oparty jest na najlepszych praktykach zaczerpniętych z metodologi wdrożeniowej Novicom (Novicom Implementation Methodology - NIM)
• Podczas pierwszej fazy wdrożenia, w ramach sieci klienta zostaje zaimplementowana niezbędna infrastruktura BVS oraz uruchomiona sonda modułu BVS Network.
• Moduł BVS Business może zostać efektywnie wykorzystany po wykonaniu analizy BIA (Business Impact Analysis)

Współpraca w ramach zadań realizowanych w procesie wdrożenia Novicom BVS

• Podłączenie sond celem monitorowania przełączników (switchy) infrastruktury
• Ustalenie zakresu definicyjnego dla monitorowanych segmentów
• Interpretacja wybranych parametrów komunikacji do analizy
• Zapewnienie połączenia pomiędzy komponentami BVS
• Zapewnienie dostępu do kluczowych usług sieciowych - DNS i NTP
• Zdalny dostęp dla dwukierunkowej komunikacji (2-way communication) oraz dostęp z/do urządzenia (Operator narzędzia BVS > Środowisko klienta; Środowisko klienta > Operator narzędzia BVS)