Usługi wdrożeniowe

Home /Usługi /Usługi wdrożeniowe
Tisk

Usługi wdrożeniowe

Novicom zdaje sobie sprawę, że sukces oprogarmowania jest najczęściej określany poprzez jego poprawną implementację. Mamy starannie opracowaną własną metodologię wdrożenia, która jest połączeniem standardowych procedur projektowych z latami naszego doświadczenia w tej konkretnej dziedzinie.

Realizacja kolejnych kroków naszej metodologii prowadzi prosto do pomyślnego wdrożenia, niezależnie czy jest ona prowadzona przez naszego konsultanta, czy przez jednego z naszych autoryzowanych partnerów.

Implementacja pokrywa cały cykl życia projektu – analiza wstępna, instalacja i konfiguracja oprogramowania, szkolenie użytkownika, uruchomienie produkcyjne. Wszystkie poszczególne kroki są sumą naszej metodologii wdrożenia – Novicom NIM (Novicom Implementation Methodology), która zawiera najlepsze praktyki oraz definiuje standard poszczególnych faz projektu, metody i wynik. Dodatkowo nasza metodologia zapewnia łatwą ale pełną kontrolę jakości dla poszczególnych kroków i jest podstawą sprzedaży i wdrożenia rozwiązań Novicom.