Nowe funkcje dodane do produktu AddNet

Home/ Aktualności / Nowe funkcje dodane do produktu AddNet
Tisk
Nowe funkcje dodane do produktu AddNet
30. 6. 2019

W odpowiedzi na wielowymiarowość zmian zachodzących w środowisku cyberbezpieczeństwa, Novicom udoskonalił i zarazem uprościł proponowane przez siebie rozwiązanie AddNet poprzez wzbogacenie o nowe funkcje w zakresie kontroli dostępu do sieci i zarządzania nią.

Automatyczna Kwarantanna

W przypadku urządzeń autoryzowanych pełnym 802.1x AddNet sprawdzi teraz, czy urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymagania zdrowotne jak aktywny firewall, program antywirusowy, oprogramowanie antymalware oraz zaktualizowany system operacyjny. Jeśli urządzenie nie spełnia któregoś z podanych wymogów, wówczas automatycznie jest umieszczone w kwarantannie, gdzie ma możliwość pobrania niezbędnego oprogramowania.


Zasady bezpieczeństwa na poziomie przełącznika dostępu

Dzięki DACL (do pobrania lub dynamiczne ACL) AddNet może teraz dynamicznie zmieniać reguły na portach przełączników w NAC. W praktyce obejmuje to również możliwość łatwego skonfigurowania polityki, w której unikanie ruchu między urządzeniami w pojedynczym segmencie sieci jest skonfigurowane w sposób, który nie ogranicza pracy, a także zapobiega potencjalnej infekcji ransomware, bez instalowania agenta na stacji.

Czas logowania

Teraz mamy możliwość określenia czasu działania danej sieci we wskazanym przedziale czasowym. Co jest szczególnie odpowiadające potrzebom organizacji o określonym czasie pracy np. 7:00 – 19:00. Ponadto ustawienia te można przypisać do wybranych urządzeń.

Informacje z NAC w czasie rzeczywistym

AddNet daje teraz również możliwość na otrzymanie informacji o tym, które urządzenie w AddNet NAC próbowało w danym momencie zalogować się, pod jaką nazwą, na jakim przełączniku i porcie, z jakim rezultatem (Akceptacja/Brak akceptacji) i do jakiej sieci. Jeśli urządzenie zostało odłączone, podany jest czas odłączenia. W przypadku gdy AddNet NAC jest wspierany przez AD, funkcja ta daje możliwość wglądu w to, który użytkownik był podłączony do urządzenia w określonym momencie.

Dzięki informacjom o ruchu NAC, operatorzy AddNet otrzymują informacje operacyjne znacznie szybciej niż dotychczas stosowane monitorowanie L2. Integrując te źródła danych z informacje o ruchu DHCP i monitorowaniu L2, AddNet oferuje teraz najwyższą możliwą wartość dodaną, którą administrator sieci lub bezpieczeństwa może uzyskać z ruchu sieciowego i ustawień.